Filtracja oleju bielonego
Zastosowanie w zakładach tłuszczowych – olejarniach

Jednym z cykli produkcji oleju jest proces bielenia, inaczej- odbarwiania oleju. 
Olej po tłoczeniu i ekstrakcji niesie ze sobą wiele cząstek barwiących, jak pigmenty i fosfolipidy. Do bielenia olejów jadalnych zwykle stosuje się aktywną ziemię bielącą. Ziemia usuwa również resztki mydeł i śluzu oraz śladowe ilości metali. Ziemia podawana jest do podgrzanego oleju na czas niezbędny do adsorpcji cząstek barwiących i po zakończeniu tego procesu pozostaje w odbarwionym oleju jako zanieczyszczenie stałe.

Zadanie
Zadaniem jest usunięcie cząstek ziemi bielącej zanieczyszczającej odbarwiony olej.

Rozwiązanie
Jedną z metod oczyszczania oleju po bieleniu jest filtracja.  Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem do filtracji oleju bielonego zastosowała płytowy filtr ciśnieniowy typu  Versis, dawna nazwa Niagara, produkowany wcześniej przez amafilter. Sercem filtra jest płyta filtracyjna, na której odbywa się filtracja. Powierzchnia filtracji, a co za tym idzie wydajność filtra, jest regulowana przez zastosowanie odpowiedniej ilości płyt filtracyjnych. Dodatkowo dla uzyskania jeszcze lepszej jakości filtrowanego oleju, jako drugi stopień filtracji, prowadzona jest filtracja polerująca na filtrze workowym typu AFE.  Filtr typu AFE także produkowany jest  przez Filtration Group Process System- amafilter-FLC  Lochem. Oferujemy również szeroką gamę worków filtracyjnych. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie najlepszego końcowego rezultatu, to jest klarownego, pozbawionego zanieczyszczeń oleju.

Wdrożenie 
Doskonały produkt i ogrom doświadczeń zbieranych przez lata sprawiły, że wiodący, światowi producenci oleju jadalnego, do filtracji oleju bielonego stosują filtry ciśnieniowe produkcji Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem.  Wszyscy znaczący krajowi producenci oleju zastąpili stosowane uprzednio prasy filtracyjne filtrami ciśnieniowymi typu Versis- dawniej Niagara.  Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów Filtration Group Process Systems-amafilter-LFC Lochem pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Oferujemy również pełną automatyzację pracy zainstalowanych filtrów przystosowaną do obsługi bielenia szarżowego i ciągłego

Zalety zastosowania płytowego filtra ciśnieniowego typu Versis
- doskonała jakość oleju po filtracji – olej jest czysty i klarowny
- całkowicie zamknięty obieg filtracji, redukujący straty surowca
- znaczące ułatwienie obsługi filtra, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pracy
- czyszczenie filtra dokonywane jest na sucho, co ogranicza straty surowca i ułatwia utylizację odpadów z ziemi bielącej
- oszczędność energii niezbędnej do obsługi filtra
- mała powierzchnia niezbędna do instalacji filtra