Aktualności

FILTRATION GROUP

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Wypełnij krótki formularz. Zostaw w nim swój numer telefonu. Oddzwonimy i przedstawimy naszą ofertę.


Aktualności

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów od dawna stanowi duży problem dla gospodarki krajowej. Stale rosnąca ilość zużytych opakowań i innych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych zmusza do podjęcia zdecydowanych działań. Z tego też względu polska firma GreenTech S.A. wprowadza do eksploatacji technologię, mogącą być rozwiązaniem tej kwestii. Filtration Group wspiera działania firmy GreenTech S.A., zgodnie z wyznawaną misją, która brzmi: Razem tworzymy świat bezpieczniejszy, zdrowszy i lepiej wykorzystujemy zasoby (Togehter we are making the world safer, healthier and more productive).
 Wspomniana technologia opiera się na przetwarzaniu odpadów wykonanych z polipropylenu i polietylenu na paliwo płynne. Dzięki termokrakingowi następuje rozpad łańcuchów węglowych i przekształcenie się masy w paliwo płynne. Jedną z trudności występujących podczas tego procesu jest konieczność wyeliminowania czastek sadzy oraz węgla z depolimeryzatu. Zarówno skład medium, jak i wysoka temperatura robocza wynosząca około 400 stopni C, znacząco podnoszą stopień trudności takiego procesu.

Filtration Group zaprojektowała i wykonała filtr automatyczny skrobakowy przeznaczony specjalnie do tej aplikacji. Nasze urządzenie umożliwia usunięcie przeważającej większości cząstek stałych znajdujących sie w depolimeryzacie, nie doprowadzajac przy tym do jego wychłodzenia. Umożliwia to dalszy, kilkuetapowy proces produkcyjny. Inwestor planuje umieszczenie kolejnego filtra naszej firmy w celu polepszenia jakości końcowego wyrobu. Produktem omawianej technologii jest paliwo syntetyczne, odpowiadające olejowi napędowemu, lecz całkowicie pozbawione zwiazków siarki. Firma GreenTech S.A. zamierza przetwarzać w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.

Przedstawiona metoda zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w dwójnasób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy warunków życia mieszkańców Polski. Z jednej strony usuwa się masy zgromadzonego i wciąż wytwarzanego polipropylenu i polietylenu, z drugiej zaś produkuje paliwo płynne pozbawione związków siarki, które jest dużo mniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia.

Z nieukrywaną satysfakcją publikujemy niniejszy materiał, gdyż jako Filtration Group mogliśmy przyczynić się do tego, by uczynić świat zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia.