ZAPYTAJ O OFERTĘ

Wypełnij krótki formularz. Zostaw w nim swój numer telefonu. Oddzwonimy i przedstawimy naszą ofertę.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


25 maja 2018 r. zaczniemy w praktyce stosować ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jako Firma, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych klientów, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Filtration Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Brochowskiej 21-23 lok. 2.

 

Skąd dane zostały pozyskane?

Dane, których Spółka jest administratorem zostały przekazane bezpośrednio od Państwa, w procesie realizacji zamówień i rozpatrywania Państwa zapytań ofertowych, poprzez formularz rejestracji subskrypcji newslettera, bądź przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

 

W jakim zakresie Filtration Group przetwarza dane?

W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane są przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, nazwy pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska.

 

W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zamówień

 • obsługi zapytań ofertowych

 • przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Filtration Group;

 • obsługi księgowej (np. wystawianie faktur może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, itd.)

 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

 • obsługi reklamacji,

 • prowadzenia analiz statystycznych,

 • przechowywania dla celów archiwalnych.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi nam przedstawienie Państwu oferty dotyczącej naszych produktów lub usług.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Jako Administrator danych osobowych, Filtration Group. z o.o. zapewnia prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zapytania/zamówienia, będą przetwarzane przez okres konieczny do jego realizacji, a po zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 

Czy przetwarzamy dane automatycznie?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą podlegać profilowaniu. Dane dotyczące przeglądanych stron są gromadzone w formie plików cookies. Za ich pomocą możemy opracować dedykowaną ofertę filtrów lub poprawić jakość korzystania z serwisu. Robimy to wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na używanie plików cookies podczas przeglądania strony internetowej.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe możemy przekazywać głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym nasze produkty i sługi oraz nasze systemy teleinformatyczne, dostawcom usług prawnych, doradczych, audytowych, czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.

 

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres: biuro@filtrationgroup.com